Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινήτων CarGDS

 • Αυτόματη διαχείριση συμβολαίων χρονιάς, με βάση τα πραγματικά διαθέσιμα οχήματα
 • Πλήρης και εύκολη διαχείριση τιμοκαταλόγων – price periods. (Δυνατότητα ορισμού «Extras» και επιλογή «Add Extras» κατά την κράτηση)
 • Διαχείριση τοποθεσιών(places) & vehicle stations
 • Διαχείριση οχημάτων με υποστήριξη για τα παρακάτω:
  • Συμβόλαια ασφάλειας
  • Ατυχήματα + διαχείριση εγγράφων για το κάθε ατύχημα
  • Περιοδική συντήρηση + Κ.Τ.Ε.Ο.
  • Καταγραφή εργασιών συνεργείου
  • Βιβλίο κίνησης αυτοκινήτου
  • Προσωρινή ή και μόνιμη απενεργοποίηση οχήματος (μη διαθέσιμο)
 • Διαχείριση προσωπικού, εταιρειών ασφάλειας και συνεργείων
 • Διαχείριση κρατήσεων με πολλαπλούς τρόπους:
  • Λίστα κρατήσεων με διάφορα φίλτρα αναζήτησης
  • Λίστα παράδοσης & παραλαβής
  • Λίστα οχημάτων
  • Πλάνο κρατήσεων σε επίπεδο ημέρας, με φίλτρα αναζήτησης, δυνατότητα απευθείας διαχείρισης κρατήσεων και οχημάτων, δυνατότητα δημιουργίας κράτησης)
  • Πλάνο κρατήσεων σε επίπεδο ώρας (ίδιες δυνατότητες με πλάνο ημέρας)
 • Δημιουργία κρατήσεων με καλάθι κρατήσεων
 • Αλλαγή στοιχείων κράτησης (booking management, queue)
 • Λειτουργίες accounting
 • Reports
send to facebook
print
send to friend