Τεχνική Περιγραφή WebGDS

H πλατφόρμα WebGDS αποτελεί μια Βάση Δεδομένων τουριστικών υπηρεσιών πολλών προμηθευτών που περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες :

Για κάθε υπηρεσία το WebGDS περιλαμβάνει :

Το WebGDS παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία του τουρισμού να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του WebGDS και την πραγματοποίηση κράτησης σε πραγματικό χρόνο.

Το WebGDS λειτουργεί με τεχνολογία Internet με βάση τις πιο σύγχρονες πρακτικές της τεχνολογίας.

To WebGDS περιλαμβάνει τα κάτωθι Modules

  1. Module Διαχείρισης. Κεντρική Διαχείριση του συστήματος. Αποτελεί την εφαρμογή WebGDS Backoffice.
  2. Module προμηθευτή. Εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων της υπηρεσίας (Ξενοδοχείου, Αυτοκινήτων, εκδρομών κλπ) από τον ίδιο τον Προμηθευτή. Αποτελεί την εφαρμογή SupplierGDS.
  3. Module Τουριστικού Επιχειρηματία (Πράκτορα). Η εφαρμογή που παρέχει στον επιχειρηματία του τουρισμού να προβεί σε κράτηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του WebGDS. Αποτελεί την εφαρμογή WebGDS Client.

Παρουσιάζονται κάτωθι αναλυτικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε Module.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Web GDS - 12/11/2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~